TERMOELEKTRANA GACKO prebacila plan proizvodnje

 

Termoelektrana  Gacko je u avgustu mjesecu ostvarila proizvodnju električne energije od 155 828 MWh ili 107,47% u odnosu na planiranih 145 000 MWh po elektroenergetskom bilansu MH „Elektroprivreda Republike Srpske“ za 2020. godinu.

U prvih osam mjeseci ove godine TE Gacko je ostvarila proizvodnju od   1 061 480 MWh što je takođe za 2,06% više od plana za navedeni period .

TE Gacko je 31. avgusta  imala zastoj  u trajanju od  21 sat zbog sanacije curenja na cijevnom sistemu kotla  i blok TE Gacko je sinhronizovan sa mrežom  1.septembra  u 8 sati i 11 min.

U narednom periodu se očekuje stabilan rad bloka TE Gacko sa obezbijeđenim  dovoljnim  količinama uglja na deponiji  kao i mazuta i pogonskih hemikalija u rezervoarima TE.

Radio Gacko