Crna Gora-Vojna sila od pet hiljada junaka

Vojska Crne Gore u mirnodopskom sastavu brojaće 2.368, a u ratnom 5.159 ljudi, navodi se u Odluci o organizaciono-formacijskoj strukturi i veličini Vojske koju je danas usvojila crnogorska Vlada.

Crnogorski ministar odbrane Predrag Bošković rekao je nakon sjednice Vlade da je riječ o kvalitetnom dokumentu koji će biti polazna osnova za kasnije i teritorijalno definisanje jedinica Vojske.

Bošković je naveo da sve to ide u prilog onome što je Vlada Crne Gore postavila za svoj cilj prije dvije godine, kada je formirana.

“To je da Vojsku napravimo onakvom kakvu bismo željeli da imamo, kao jedna mala i efikasna država. Dakle, Vojsku shodno potrebama države i njenim nacionalnim interesima s jedne, a s druge strane uvažavajući činjenicu da je Crna Gora 29. punopravna članica NATO-a”, precizirao je Bošković.

Prema njegovim riječima, ovo je samo početak što se tiče reforme Vojske.

“Do sredine naredne godine stvorićemo uslove da Vojsku još značajnije podmladimo, a s druge strane i da je modernizujemo”, naveo je Bošković.

On je dodao da će pripadnici Vojske biti uključeni u međunarodne misije, kao i za potrebe civilnog stanovništva u Crnoj Gori.

/SRNA/